سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶


اسامی ممتازین علمی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95


رشته ورودی نام دانشجو
آموزش وبهسازی منابع انسانی 95 مرضیه حاجی
آموزش وبهسازی منابع انسانی 95 مریم فروتن نیاکی
اقتصاد اسلامی 95 نگار صدرزاده
حسابداری 95 حمیدرضا ابراهیمی نسب
حسابداری 95 علی حمیدزاده جباری
مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی) 95 پریچهر فرج زاده زواردهی
مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) 95 مرضیه ایمانی فر
مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیک) 95 پریسا بیگدلی
مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیک) 95 مسعود مدانی
مدیریت بازرگانی(گرایش کارآفرینی) 95 عباس متو
مدیریت بازرگانی(گرایش کارآفرینی) 95 سید سلمان ابوالقاسمی
حسابرسی 95 فاطمه حجازی
حسابرسی 95 زهرا خراسانی
مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات) 95 فیروزه یاوری
مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات) 95 خدیجه زینالی
مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات) 95 حمیدرضا یوسف پور
مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات) 95 عالمه حسنی تیله نوعی
مدیریت صنعتی 94 فاطمه منفرد
مدیریت صنعتی 94 سپیده تاج بخش
اقتصاد اسلامی 94 محبوبه اعرابیان
اقتصاد اسلامی 94 فرشته حسین زاده
آموزش و بهسازی منابع انسانی 94 مریم صحرانورد
آموزش و بهسازی منابع انسانی 94 حسن لشینی
حسابداری 94 فرانک ارسینی
حسابداری 94 آرزو طاهری جبلی
مدیریت بازرگانی (گرایش بیمه) 94 الهه بهزادی
مدیریت بازرگانی (گرایش بیمه) 94 ویدا روشن بین
مدیریت بازرگانی(گرایش مالی) 94 مهری قربانی
مدیریت بازرگانی(گرایش مالی) 94 یونس توکلائی
حسابرسی 94 صالح نجفی
حسابرسی 94 زهرا غلامزاده ملاسرائی