::به سایت مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی سمنگان خوش آمدید::

دفتر مشاوره

  • خانم فاطمه حاجی احمدی

  • روزهای مشاوره:چهارشنبه

  • ساختمان آیت اله طالقانی-طبقه سوم

  • تلفن تماس: 44251495-011 داخلی 3

کارنامه سلامت


طرح کارنامه سلامت جهت دانشجویان ورودی های جدید در تمامی مقاطع اجرا می شود
این طرح با هدف بررسی سطح سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید ، برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت آنها و پیگیری دانشجویان در معرض خطر توسط مرکز مشاوره دانشجویی انجام می شود.

                                

بروشور

فایل های تصویری

فایل های تصویری

فایل های صوتی