اخبار نشریه

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه اندازی شد هدف از راه اندازی پایگاه تسریع اطلاع رسانی عملکرد نشریه ، گسترش خدمات رسانی به پژوهشگران رشته های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است