تماس با ما

مکان ما در نقشه


آدرس: مازندران-آمل-بلوار طالقانی-اباذر11 -موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان
تلفن: 44251493-44251495 011
ایمیل: faslnameh@samangan.ac.ir
وب:www.samangan.ac.ir/faslnameh/index.php
کدپستی: 4615677995