جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳

آئین نامه امتحانات


  ماده 10-به دانشجویانی که کارت ورود به جلسه امتحان به همراه نداشته باشند ، اجازه شرکت در جلسه امتحان داده نخواهد شد

  ماده 11-حضور دانشجو 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه ضروری می باشد

  ماده 12- به همراه داتشن موبایل ، وسایل الکترونیکی ، کیف ، کتاب ، جزوه و ... ممنوع است و در صورت احراز تخلف به کمیته انضباطی ارجاع می گردد

ماده 13- به هیچ عنوان دانشجویی حق ترک جلسه امتحان را بعد از توزیع سوالات و قبل از حضور و غیاب ندارد

ماده 17- به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و یا تخلف در امتحان موارد مربوط به تخلف و تقلب دانشجویان توسط مسئولین ذیربط اطلاع رسانی گردد

ماده 17- به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و یا تخلف در امتحان موارد مربوط به تخلف و تقلب دانشجویان توسط مسئولین ذیربط اطلاع رسانی گردد

بعضی از مصادیق تخلف و تقلب:
الف)فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان
ب)ارتکاب هر عملی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در برنامه های دانشگاه در زمان امتحانات گردد.
ج) توهین و فحاشی به کارکنان یا اعضای هیات علمی
د) آوردن وسایلی از قبیل تلفن همراه ، وسایل الکترونیکی ، کتاب ، جزوه و ..


ماده 20- چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ عنوان از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد

ماده 21- چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به شرکت در امتحان نباشد ، می بایست به درمانگاه مراجعه و توسط پزشک معتمد معاینه و در صورت لزوم گواهی صادر گردد

ماده 22- استاد موظف است حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ امتحان درس ذی ربط ، لیست نمرات را به همراه اوراق امتحانی به دانشکده مربوط تحویل نماید

ماده 23-دانشجویان و اساتید می توانند حداکثر 10 روز پس از اعلام نمرات نهایی درس مربوط ، نسبت به درخواست تجدید نظر اقدام نمایند