سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰


مشخصات فردی

تحصیلات


لیسانس: علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
فوق لیسانس: برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم
دکتری: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

سوابق آموزشی


تدریس در دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،
دانشگاه کاشان و سایر دانشگاههای غیرانتفاعی و مراکز آموزش عالی و علمی- کاربردی

سوابق پژوهشی


تالیف دو کتاب:
**تاریخ تعلیم و تربیت جهان
**مبانی فلسفی الگوهای ارزشیابی آموزشی

انجام 3 پروژه تحقیقاتی

استاد راهنمای ده‌ها پایان نامه و استاد مشاور ده‌ها پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

عضو کارگروه تخصصی ارزشیابی آموزشی وزارت علوم

سوابق اجرایی


رئیس سازمان جهاد سازندگی استان تهران

مسئول جنگ استان تهران

مدیر عامل شرکت عمران و مراتع

رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی

رئیس موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سمنگان