سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰


مشخصات فردی


نام :ارسلان نام خانوادگی : ایرجی راد
گروه : مدیریت تاریخ تولد :1345
مرتبه علمی فعلی : دانشیار پایه27 کد ملی: 6269567211

سوابق تحصیلی


مقطع تحصیلی کارشناسی(B.Sc) کارشناسی ارشد(M.Sc) دکترای تخصصی(Ph.D)
رشته تحصیلی و گرایش علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مدیریت آموزشی مدیریت آموزشی
مؤسسه محل اخذ مدرک علامه طباطبایی علامه طباطبایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
شهر و کشور محل اخذ مدرک تهران- ایران تهران- ایران تهران- ایران
تاریخ اخذ مدرک 1374 1377 1387

سوابق آموزشی

تدریس در:
دانشگاههای دولتی ( علامه طباطبایی)
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و علوم تحقیقات
دانشگاه غیرانتفاعی
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

دروس تدریس شده :
آمار و روش تحقیق
دروس مدیریتی

سوابق پژوهشی


مقاله علمی– پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي

ردیف عنوان مقاله نام نشریه مؤسسه/کشور محل انتشار
1 مؤلفه¬های مؤثر در برنامه¬های آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربيتي برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
2 سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با نسبت کیوتوبین و ریسک سیستماتیک بتا (مطالعه : شرکت های واسطه گری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مجله مدیریت دارایی و تامین مالی ایران
3 تأثیر ویژگی¬های شخصیتی با میانجی¬گری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی-ایران
4 بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجی-گری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی باشگاه پژوهشگران جوان-ایران
5 تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته کشاورزی فصلنامه پژوهشی مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
6 تحلیل عاملی مؤلفه¬های شایستگی¬های کانونی در برنامه آموزشی فصلنامه علمی پژوهشی اندازه¬گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی-ایران
7 نقش یادگیری تیمی و عامل¬های گروهی مؤثر بر آموزش شایسته محور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری فصلنامه پژوهشی مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
8 مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه¬ای تعاملی با چندرسانه غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش¬آموزان فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی-ایران
9 نقش واسطه¬ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی انجمن پژوهش های آموزشی ایران
10 نقش واسطه¬ای سرمایه ارتباطی در رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد دانشگاه فصلنامه پژوهش مدیریت کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
11 نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رفتار نوآورانه و خلاقیت کارکنان فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار وخلاقیت در علوم انسانی باشگاه پژوهشگران جوان-ایران
12 بررسی رابطه خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستانهای قائمشهر فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی-ایران
13 اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناختی از دیدگاه مدرسان و فارغ¬التحصیلان بخش کشاورزی فصلنامه علمی پژوهشی اندازه¬گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی-ایران
14 تحلیل وضع موجود برنامه های آموزشی در بخش کشاورزی و ارائه الگوی مناسب فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
15 - بررسی آثار روانشناختی ویروس کووید 19 در کارکنان سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در زمان اضطرار(قرنطینه) فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی-ایران
16 - اثربخشی آموزش های کسب و کار کشاورزی در ایجاد ویژگی های کارآفرینانه زنان روستایی فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
17 The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Justice and Self- Efficiency of Education Principals, Sari Province Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET), volume12,issue4 مالزی

مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و بين¬المللي

ردیف عنوان مقاله عنوان همایش علمی معتبر محل برگزاری
1 مقایسه تأثیر شیوه¬های سنتی (آموزش کلاسی) و نوین (چندرسانه¬ای) آموزش بر سطح دانش و رضایتمندی دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه مازندران دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران ایران-تهران
2 تحلیل وضع موجود برنامه های آموزشی در بخش کشاورزی و ارائه الگوی مناسب دومین مجموعه مقالات سخنرانی های علمی 89-1388 ایران-کرج
3 ایجاد وفاداری و اعتماد مصرف کننده به فروشگاه از طریق برندهای فروشگاهی مطالعه موردی: فروشگاههای زنجیره ای رفاه اولین کنفرانس بین¬المللی مطالعات بین رشته¬ای در مدیریت و مهندسی ایران-تهران
4 اهمیت نگرش معلمان نسبت به فناوری در دانش تکنولوژیکی، تربیتی و محتوایی آنان سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ایران-محمودآباد
5 Mediating Role of Educational Motivation in the Relation of Metacognitive Awareness and Academic Performance of Students of Samangan Higher Education Institution 8th RSEP International Multidisciplinary Conference اسپانیا-بارسلونا
6 Provide a Data Mining Aproach for segmentation of Irancell Customer Market to adopt effective strategies in each sector International Conference on MODERN RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY سوئد-استکهلم
7 Investigating the Effect of Corporate Governance on the Profitability and Value of Companies Acquired in Tehran Stock Exchange International Conference on MODERN RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY سوئد-استکهلم
8 THE ROLE OF CREATIVE STYLES IN THE RELATIONSHIP OF BETWEEN PERSONALITY TYPES AND SCHOLARLY CREATIVITY International Conference on Science, Technology, Engineering and Management(ICSTEM) سوییس -زوریخ
9 International society for engineering research and development international conference on economics,management and social study certificate ترکیه-استانبول

تالیف کتاب

ردیف عنوان کتاب نام ناشر اولین چاپ
1 آمار و احتمال سمنگان 1389
2 آمار کاربردی سمنگان 1389

هفت طرح پژوهشی به ‌عنوان مجری و همکار که طرح های شاخص عبارتند از:

بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

بررسی و تبیین میزان آگاهی اعضای هیئت علمی مراکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی از روش تدریس و متدولوژی تحقیق.

تالیف و ترجمه 4 کتاب که شاخص ترین آنها، کتاب آمار کاربردی با تاکید بر نرم افزار spss می باشد، که سالیان زیادی در مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی تدریس شده اس.

راهنمایی و مشاوره بیش از 150 پایان نامه که اکثر آنها منجر به تولید مقاله های علمی- پژوهشی شده است.

ارائه سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج

سوابق اجرایی


رئیس اداره ارزشیابی و برنامه ریزی کارکنان مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

مسئول چندین رشته تخصصی و عضو شورای آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

عضو کمیته برنامه درسی گروه ترویج و آموزش علمی- کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

عضو کمیته تخصصی اقتصاد و مدیریت صلاحیت مدرسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی همکاری با انجمن های علمی در رشته مربوطه

همکاری و داوری مجلات علمی- پژوهشی و علمی –ترویجی

مدیر مسئول فصلنامه مدیریت و آموزش با تاکید بر کارآفرینی

عضو مصاحبه کنندگان آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسلامی

مشاوره و همکاری در حوزه فعالیت کارآفرینی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

مشاوره و همکاری در حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

عضو هیئت موسس و هیئت امنا و رئیس موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سمنگان

عضو هیئت موسس موسسه فرهنگی و هنری سمنگان

جوایز و افتخارات


کسب مقام دوم صلاحیت مدرسی کارآفرینی در کل کشور

دارای گواهینامه صلاحیت مدرسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

پژوهشگر و استاد نمونه مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز