چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷


کارشناسان آموزش

ساختمان طالقانی- طبقه اول

شماره تماس: 44251493-011 داخلی 4


خانم موسوی مدیر آموزش
کارشناس مقطع کارشناسی ارشد و رشته های روانشناسی و علوم تربیتی
خانم تقی زاده کارشناس آموزش
کارشناس مقطع کاردانی پیوسته و رشته های کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی ، بیمه ، بازرگانی ، صنعتی و مهندسی کامپیوتر و صنایع
خانم مقدم کارشناس آموزش
کارشناس مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و رشته کارشناسی پیوسته حسابداری