سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


کارشناسان آموزش

ساختمان طالقانی- طبقه اول

شماره تماس: 44251493-011 داخلی 4


خانم موسوی مدیر آموزش
کارشناس مقطع کارشناسی ارشد
خانم تقی زاده کارشناس آموزش
کارشناس مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی پیوسته
خانم مقدم کارشناس آموزش
کارشناس مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و رشته کارشناسی پیوسته حسابداری