شنبه ۲ تير ۱۴۰۳


کارشناسان آموزش

ساختمان طالقانی- طبقه اول

شماره تماس: 44251493-011 داخلی 4


خانم موسوی مدیر آموزش
کارشناس تمامی مقاطع
خانم مقدم کارشناس آموزش
کارشناس مقطع کارشناسی ناپیوسته