شنبه ۲ تير ۱۴۰۳


کتابخانه
شرایط عضویت در کتابخانه

 • ارائه کارت دانشجویی
 • یک قطعه عکس 4*3
 • یک عدد فتوکپی شناسنامه
 • تکمیل فرم عضویت

  امکانات و منابع موجود در کتابخانه

 • استفاده از کتابهای موجود(اعم از مرجع و غیر مرجع)
 • اشتراک نشریات و فصلنامه های علمی و پژوهشی(حسابداری مدیریت ، علوم تربیتی ،پژوهش و برنامه ریزی)
 • اشتراک روزنامه های همشهری و دنیای اقتصاد بصورت روزانه
 • استفاده از اینترنت بصورت رایگان برای تحقیقات و مقاله های علمی دانشجویان
 • سالن مطالعه(برادران و خواهران)

  دستورالعمل امانت گرفتن از کتابخانه

 • مهلت امانت کتاب 2 هفته می باشد
 • کتاب فقط با ارائه کارت عضویت کتابخانه امانت داده می شود و تنها دانشجوی صاحب کارت عضویت می تواند کتاب را به امانت برده یا تمدید کند ، تمدید امانت کتاب در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد و با تشخیص مسئول کتابخانه انجام می شود همچنین برای تمدید کتاب به همراه داشتن کتاب الزامیست
 • تعداد کتابهای امانت 2 جلد می باشد در صورت عودت ندادن ،کتابهای دیگری به فرد امانت داده نمی شود.