شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

تماس با ما

مکان ما در نقشه

آدرس: مازندران-آمل-بلوار طالقانی-اباذر11 -موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان
تلفن: 44251493-44251495 011
فکس : 44221248 011
ایمیل: info@samangan.ac.ir
وب:www.samangan.ac.ir
کدپستی: 4615677995